MARTIN  ŠAFFA

  • +421 948 516 519
  • martinsaffa@prosight.sk

Za službu finančného sprostredkovania, či konzultáciu klienti neplatia a ani podľa zákona nemôžu. 

Táto služba vás stojí 0€.

Ako je to možné?

 

Podľa Zákona 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve sú finanční agenti vyplácaní finančnými inštitúciami za sprostredkovaný produkt.

 Finančný sprostredkovateľ, či ľudovo povedané “finančný poradca” je vyplácaný z peňazí, ktoré by inak finančná inštitúcia v snahe získať a udržať si zákazníka minula na marketing, mzdy zamestnancov, chod pobočiek a podobne.

  • +421 948 516 519
  • martinsaffa@prosight.sk