MARTIN  ŠAFFA

  • +421 948 516 519
  • martinsaffa@prosight.sk

Certifikáty

NBS certifikát

Kapitálový trh

Jún 2017

NBS certifikát

Úvery

Jún 2017

NBS certifikát

Príjmanie vkladov

Jún 2017

NBS certifikát

Sektor doplnkového dôchodkového sporenia

Apríl 2019

NBS certifikát

Sektor starobného dôchodkového sporenia

Apríl 2019

NBS certifikát

Sektor poistenia a zaistenia

Apríl 2016

Osobité finančné vzdelávanie

Sektor starobného dôchodkového sporenia

Február 2019

Osobité finančné vzdelávanie

Poistenie a zaistenie

Február 2019

Osobité finančné vzdelávanie

Sektor prijímania vkladov

Február 2019

Osobité finančné vzdelávanie

Sektor doplnkového dôchodkového sporenia

Február 2019

Osobité finančné vzdelávanie

Úvery

Február 2019

Osobité finančné vzdelávanie

Kapitálový trh

Február 2019

  • +421 948 516 519
  • martinsaffa@prosight.sk