MARTIN  ŠAFFA

  • +421 948 516 519
  • martinsaffa@prosight.sk
Privátne bankovníctvo

Privátne bankovníctvo

Jednou z najvyšších foriem správy majetku je individuálna správa prostredníctvom privátneho bankovníctva. Klientom je pri tejto službe navrhované portfólio cenných papierov a iných druhov investícii, v závislosti od výšky ich majetku, ich postoja k riziku a predstave o zhodnotení aktív.

  • +421 948 516 519
  • martinsaffa@prosight.sk