Počas života nám aj v tomto segmente vznikne viacero potrieb. Poistenie auta prostredníctvom povinného zmluvného poistenia či havarijného poistenia, poistenie bytu a domu, zodpovednosti za škodu, cestovného poistenia pri cestovaní do zahraničia a mnoho ďalších.

Neživotné poistenie

Neživotné poistenie alebo poistenie majetku zahŕňa niekoľko oblastí. Čo všetko si môžete poistiť?

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie je zákonným poistením, čo znamená, že držiteľ vozidla má povinnosť na jeho uzatvorenie, vyplývajúcu zo zákona.

Za neuzatvorenie PZP hrozí pokuta od 16,60 do 3 320,- € a v prípade, že ste vinníkom dopravnej nehody, celú škodu budete hradiť z vlastných peňazí.

Ceny povinného zmluvného poistenia a pripoistenia si môžete porovnať na preveruj.sk. Pri výbere nie je rozhodujúca len cena PZP, ale aj správny výber poisťovne, ktorá ponúka niektoré z pripoistení (sklo, stret so zverou, živel a pod.).

neživotné poistenie - PZP

Havarijné poistenie

Toto poistenie je dobrovoľné. Havarijným poistením kryjete svoju stratu, ktorá môže vzniknúť pri nehode alebo živelnej udalosti. Ako majiteľ vozidla platíte iba dohodnutú spoluúčasť pri poistnom plnení. Takto môžete pokryť tieto poistné udalosti:

Rozsah krytia

 • Havária, poškodenie alebo zničenie vozidla (alebo jeho časti) náhodnou udalosťou vzniknutou nárazom alebo stretom.
 • Škody na vozidle v dôsledku živelnej pohromy alebo pôsobenia živlu
  (požiar, výbuch, úder blesku, víchricou, povodeň alebo záplava,
  zosuv pôdy, krupobitie, požiar, pád stromov stožiarov alebo iných
  predmetov, zemetrasenie).
 • Odcudzenie vozidla alebo častí vozidla.
 • Prípad vandalizmu, krádeže vlámaním alebo lúpežným prepadnutím.
 • Asistenčné služby…

Pripoistenia

 • Poistenie čelného skla;
 • úrazové poistenie prepravovaných osôb;
 • pripoistenie batožiny;
 • poistenie náhradného vozidla;
 • iné pripoistenia.

Ceny si porovnajte s profesionálom na portáli preveruj.sk. Na finančnom trhu sa môže po čase nachádzať aj výhodnejší produkt HP.

neživotné poistenie - havarijné poistenie

Poistenie domu a domácnosti

Poistenie domu a domácnosti je dobrovoľné. Preto je na Slovensku poistených iba 36% nehnuteľností. Poistiť si viete aj domácnosť a zodpovednosť za škodu. Keďže vybavenie domácností sa pohybuje v desiatkach tisíc eur, v prípade poistnej udalosti to môže predstavovať priamu finančnú stratu.

Pozor na prepoistenie alebo podpoistenie nehnuteľnosti. Ceny nehnuteľností rastú a vaše staré poistenie už nemusí dostatočne spĺňať svoj účel.

neživotné poistenie - poistenie domu a domácnosti

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie chráni človeka v prípade poistnej udalosti a vzniku liečebných a iných nákladov spojených s cestou a pobytom v zahraničí. Aj preto je výber správneho CP alebo analýza vášho aktuálneho CP dôležitá – z hľadiska optimalizácie cien, prehodnotenia požadovaných limitov poistných súm a pripoistenia.

neživotné poistenie - cestovné poistenie

Stretnime sa osobne alebo online a pomôžeme vám pripraviť bezplatnú finančnú analýzu.

Chcem sa stretnúť

Chcem sa stretnúť

Získajte viac informácií. Stačí nám len zopár údajov.
Kliknutím na tlačidlo "Odoslať" súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Naši partneri na neživotné poistenie


blog

Súvisiace články

Osobné financie

Dá sa cestovať za zážitkami a ušetriť?

29.06.2022

Osobné financie

Čo stihnúť na prelome 2018 a 2019?

14.12.2018