Hypotéky

Kupujete byt od firmy? Na čo si dajte pred podpisom pozor!

Môže byť rozdiel medzi tým, ak si kupujete byt na hypotéku od súkromnej osoby a ak je jej aktuálnym majiteľom priamo realitka, alebo iná firma? Áno, môže. Rozdiely môžu dostihnúť vás a aj predávajúceho práve v čase, keď už obe strany čakajú, že banka pošle peniaze. Ak kupujete byt od firmy, vybavenie žiadosti sa môže predĺžiť o 30 dní. V lepšom prípade sa budete na nové bývanie tešiť o niečo dlhšie. V tom horšom vám medzitým skončí nájom a nebudete mať kde bývať.

Ak si kupujete byt na hypotéku od súkromnej osoby, banka si určí pár základných podmienok na poskytnutie peňazí z úveru. Peniaze potom zvyčajne rýchlo a bez komplikácii zašle podľa pokynov v kúpnej zmluve.

Sú to väčšinou tieto podmienky:

  • Katastrom potvrdený “Návrh na vklad záložného práva s vyznačenou plombou”. Je to doklad (papier s pečiatkou z katastra), ktorým kataster potvrdil, že sa začalo konanie, ktorým zapíše na list vlastníctva (LV) záložné právo banky, ktorá vám poskytla hypotéku. Tento doklad viete vybaviť zväčša do 24 hodín po podpise úveru – A PRÁVE TO MÔŽE BYŤ PRI KÚPE BYTU OD FIRMY KAMEŇOM ÚRAZU!
  • Zaplatená a vinkulovaná poistka na zakladanú nehnuteľnosť
  • Doklad o úhrade zvyšnej časti kúpnej ceny

Ako to funguje ak kupujem byt od firmy?

Jedným slovom, rôzne.  A rozdiely môžu byť pre vás, alebo predávajúceho veľmi podstatné.

Banka si totiž môže podmieniť poskytnutie peňazí zapísanou ťarchou na liste vlastníctva. Nie len vyznačenou plombou, že konanie začalo bežať. Aký je v tom rozdiel? Rozdiel môže byť 30-dňový. Taká je štandardná lehota, do ktorej kataster zapíše samotné záložné právo. Banka sa tak snaží predísť riziku, že danej firme budú zaslané peniaze, ale tá napríklad medzitým skrachuje, alebo sa zlúči s inými obchodnými spoločnosťami a môže nastať situácia, že peniaze nebude od koho vymáhať. Neplatí to plošne na všetky firmy a preto platí – overte si to v banke ešte pred podpisom kúpnych a úverových zmlúv.

Na čo si dajte pozor a čo môžete robiť

Overte si pred podpisom kúpnych zmlúv, či banka pustí peniaze tzv. na plombu, alebo až na samotnú zapísanú ťarchu.

Dajte si pozor na lehoty v kúpnej zmluve, ktoré hovoria, do koľkých dní od jej podpisu má mať predávajúci peniaze na účte. S tým totiž súvisí aj lehota na odovzdanie bytu.

Ak ste na tento problém prišli až po podpise kúpnych zmlúv, tak môžete ušetriť približne 15 dní, ak zaplatíte na katastri 266€ kolok za expresné zapísanie záložného práva banky. Lepšie ale bude ušetriť si zbytočný stres aj peniaze informovaním sa v banke, či prebehne poskytnutie peňazí po vyznačení plomby, alebo až po samotnom zapísaní záložného práva.

Finančné služby poskytujem už od roku 2010. Pod pojmom financie nevnímam len zmluvy o finančných produktoch, ale hlavne klientov, ktorí za mnou prichádzajú z rôznych oblastí a s rôznymi požiadavkami. Verím, že správny manažment osobných financií je v živote dôležitý hlavne preto, že nie je najdôležitejší. Život je plný nepredvídateľných udalostí, ktoré vieme zvládnuť lepšie, ak sme finančne zabezpečený.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ... Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články

Hypotéky

Keď výška úrokov neodradí: Je vhodný čas na kúpu bytu?

Ing. Martin Šaffa

Ing. Martin Šaffa 08.12.2023

Poistenie

Potrebujete životné poistenie? Prečo si ho radšej uzavrieť do konca roka.

Ing. Martin Šaffa

Ing. Martin Šaffa 18.11.2022

Osobné financie

Koniec ktorých eurocentoviek platí od 1. júla 2022?

Ing. Martin Šaffa

Ing. Martin Šaffa 01.07.2022